WAT BETEKENT C2C?

 

Cradle to Cradle is een vernieuwend innovatie platform voor het realiseren van producten, processen en systemen met een positieve impact op mensen en hun omgeving en op ondernemerschap. Cradle to Cradle is ontwikkeld in de jaren ´90 door Prof. Dr. Michael Braungart en architect William McDonough. In tegenstelling tot traditioneel “duurzaam” ontwerpen, dat zich richt op het verkleinen van negatieve impact door “minder slecht” te zijn, richt Cradle to Cradle zich op het creëren van positieve impacts voor gebruikers en andere belanghebbenden. De realisatie van continue kringlopen van materialen in een ´circulaire economie’ maakt hier onderdeel van uit.

 


CRADLE TO CRADLE KERNTHEMA'S

 

Cradle to Cradle productcertificering is zowel veelomvattend als veeleisend. Het vereist een radicale verandering in het denkpatroon over hoe een product wordt ontworpen, waarvan het wordt gemaakt en wat er na het gebruik mee gaat gebeuren. Het is een systeem dat fungeert als een leidraad voor zowel productontwikkelaars als producenten en dat hen aanzet tot de creatie van producten waarin kwaliteit, schoonheid en innovatie opnieuw zijn uitgevonden. De kwaliteitsaspecten zijn onderverdeeld in 5 kernthema’s.

De laagste kern thema score bepaalt het uiteindelijke niveau van het product. Als een product in vier categorieën een platinum-certificering krijgt, maar een bronze-certificering in de laatste, krijgt het product dus het Bronze-certificeringsniveau als uiteindelijke Cradle to Cradle-niveau. Op deze manier worden fabrikanten van materialen gestimuleerd om te streven naar een hoge kwaliteit van het product op alle gebieden. De NOFISOL® producten zijn daardoor SILVER level gecertificeerd ondanks dat verschillende kern thema's Gold en Platinum scoren.

 

 

 

 

 

 

 

VEILIG EN GEZOND MATERIAAL GEBRUIK

De ingrediënten van producten worden geïnventariseerd in de gehele productieketen en beoordeeld op de impact die ze hebben op de gezondheid van mens en milieu. De criteria op de verschillende certificeringsniveaus werken toe naar het vervangen van alle giftige en niet-identificeerbare ingrediënten, zodat producten en hun bouwstenen op een veilige manier eindeloos kunnen worden hergebruikt. Hiermee wordt ook het vrijkomen van ongezonde chemicaliën uit bouwmaterialen voorkomen. Dit zorgt voor een gezonder klimaat, wat op zijn beurt zorgt voor gezondere constructeurs, installateurs, gebruikers, werknemers,servicemonteurs en iedereen die met een gebouw in aanraking komt.

 

HERGEBRUIK VAN MATERIALEN

Producten ontworpen voor biologische kringlopen zijn veilig biologisch afbreekbaar. Producten voor een technologische kringloop worden zo ontworpen dat hun bestanddelen makkelijk en eindeloos op hetzelfde kwaliteitsniveau kunnen worden hergebruikt. De producent wordt gestimuleerd om steeds meer grondstoffen terug te winnen en opnieuw te gebruiken. Hierdoor ontstaat een hogere aanpasbaarheid van het gebouw en lagere kosten voor onderhoud en renovatie, door het toepassen van demontabele constructies en herbruikbare materialen. Daarnaast zorgt Cradle to Cradle voor een hogere restwaarde van een gebouw in plaats van sloopkosten door het toepassen van dergelijke constructies en materialen.

 

HERNIEUWBARE ENERGIE EN CO2-MANAGEMENT

De criteria op elk niveau werken toe naar CO2-positieve operaties waar 100% hernieuwbare energie wordt geproduceerd, liefst meer dan dat er wordt verbruikt. Het toepassen van hernieuwbare energie resulteert daarnaast in lagere energiekosten.
 

 

 

 

VERBETERING WATERKWALITEIT

Processen worden ontworpen met de wetenschap dat zuiver water belangrijk is voor alle levende organismen. Op elk certificeringsniveau worden stappen gezet om proceswater te zuiveren tot drinkwater-niveau. De zuivering en buffering van waterstromen leidt tot een verbeterde waterkwaliteit, zowel binnen als buiten het gebouw.

 

 

 

SOCIALE ASPECTEN

Bedrijfsoperaties worden ontworpen om mensen te stimuleren in hun werk en een positieve bijdrage te leveren aan de natuur. Er wordt toegewerkt naar een positieve impact op mens en milieu.


NOFISOL Europe BV

Everdenberg 9-d
4902 TT Oosterhout
The Netherlands

Tel : +31 (0)162 431 231
Mail : europe@nofisol.com

Kamer van Koophandel nr: 20124896
BTW nummer: NL8156.99.761.B01

NOFISOL Europe BV is a subsidiary of DNS international

Algemene voorwaarden
HR Policy
Disclaimer
Privacy