DISCLAIMER


Ondanks het feit dat Nofisol Eurpe BV en gelieerde bedrijven, de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Nofisol Europe BV en gelieerde bedrijven is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Nofisol Europe BV en gelieerde bedrijven is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.