Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (M.V.O.)


Wat is M.V.O. ?


MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en staat bij Nofisol bovenaan de prioriteiten lijst.

Vandaar dat Nofisol o.a. ook participeert in NNRGY Crops. NNRGY Crops teelt Olifantsgras (Miscanthus Giganteus) op ongebruikte bouwgrond en maakt er papier, 3D-printbaar beton en bio-plastic van. Voor lokaal gebruik, met lokale ondernemers, op de plek waar de grondstof groeit.

Vandaar ook dat Nofisol gekozen heeft voor innovatieve en duurzame energie, nl. WindStroom van Essent en dit voor zowel kantoor als productie.

MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de stakeholders (belanghebbenden) van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.

Het is voor Nofisol belangrijk om het gesprek aan te blijven gaan met haar stakeholders. Zo krijgt Nofisol inzicht in de gevolgen van een beslissing voor anderen. Ook is het belangrijk dat Nofisol transparant is over haar activiteiten en de maatschappelijke effecten hiervan.

MVO gaat niet alleen over het verduurzamen van de bestaande bedrijfsactiviteiten. Nofisol gaat een stap verder en richt zich op nieuwe markten en businessmodellen gericht op winst voor mens, maatschappij en milieu.

MVO:

  • Creëert waarde op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied. Dit noemen we de 3 P's.
  • Speelt een rol in alle bedrijfsprocessen. Van inkoop tot marketing en van productie tot HRM: overal spelen maatschappelijke vraagstukken.
  • Betekent dat een bedrijf afwegingen moet maken tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties.
  • Is voor ieder bedrijf anders. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.
  • Is een proces en geen eindbestemming. De doelen veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing.