Nofisol Group

Everdenberg 9-d
4902 TT Oosterhout
P.O Box 4042
4900 CA Oosterhout

Tel : +31-(0)162-431231
Mail : europe@nofisol.com

In opdracht van Nofisol B.V. is voor een aantal beproefde brandschotten annex geluidschotten van Nofisol (hierna verder genoemd 'drukschotten') onderzocht welke toepassingsmogelijkheden met betrekking tot de brandwerendheid mogelijk zijn. Dit rapport heeft betrekking op het toepassingsgebied op basis van de resultaten van in totaal 5 brandwerendheidsbeproevingen in combinatie met een deskundigenbeoordeling. Specifiek is gevraagd een zo breed mogelijk toepassingsgebied te geven voor de verschillende beproefde constructies. De beoordeelde parameters in dit kader hebben betrekking op:

– de hoogte van de afzonderlijke drukschotten;
– de lengte (breedte) van de afzonderlijke drukschotten;
– de dikte en het gewicht van de afzonderlijke drukschotten;
– de toepassing van tussenlagen (bijvoorbeeld afstandhouders en aluminium cachering);
– het aantal lagen van de afzonderlijke drukschotten;
– de aan- of afwezigheid van een spouw bij meerdere lagen;
– de wijze van aansluiting van de drukschotten op de wand (bandraster);
– de wijze van bevestiging en afwerking van de drukschotten;
– de wijze van afsteunen van de wand *

Samengevat trekt Peutz de volgende conclusies;

S a m e n v a t t i n g

Ten behoeve van de geteste brand- en geluidschotten van Nofisol ('drukschotten') is onderzocht in hoeverre het directe toepassingsgebied zoals dat volgt uit de beproevingsnorm (EN 1364-1) kan worden uitgebreid. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op basis van een aantal specifieke beoordelingen op de belangrijkste parameters van de geteste constructies. In hoofdlijnen volgt uit dit onderzoek dat één of meer van de onderstaande veranderingen mogen worden toegepast:

▪ het verkleinen van de hoogte en de breedte van de afzonderlijke drukschotten;
▪ het verkleinen van de hoogte en de breedte van de wand met de drukschotten;
▪ het vergroten van de hoogte van de drukschotten tot maximaal 900 mm, tot een bepaalde vereiste brandwerendheid;
▪ het vergroten van de hoogte van de wand met de drukschotten tot maximaal 4000 mm, tot een bepaalde vereiste brandwerendheid;
▪ het onbeperkt verbreden van de wand met de drukschotten;
▪ het vergroten van de dikte van de drukschotten (steenwol en/of EPDM-folie en/of spouw);
▪ het toepassen van zwaardere steenwol, mits de dikte van geteste constructie minimaal gelijk blijft;
▪ het toevoegen van extra lagen steenwol, mits de dikte van de oorspronkelijke lagen gehandhaafd blijft;
▪ het toevoegen van een spouw, mits de dikte van de oorspronkelijke lagen gehandhaafd blijft;
▪ het aftapen van de naden van de drukschotten met aluminium tape.

Bron : Peutz Expert Judgement YA 1525-1-RA-001

* Het afsteunen van de wand is noodzakelijk om de stabiliteit van de constructie te waarborgen. Wanden worden nl. normlaliter van vloer tot vloer ingebouwd en beproefd en zijn dus direct bevestigd aan het beproefingsframe. Nofisol heeft een oplossing voor de toepassing van een Nofisol drukschot in combinatie met een bandraster en een beproefde scheidingswand. Neem voor de uitvoering details contact met ons op of download het Peutz Expert Judgement YA 1525-1-RA-001 of neem contact met uw wandenleverancier op voor alternatieve oplossingen.